Skogsdikning/Muddring

Vi utför nydikning samt dikesrensing på din skogsfastighet. Vår breda maskinpark gör att det kan ske med minsta möjliga påverkan på naturen.

Vi har även utrustning på våra större grävare för extra lång räckvidd. Det innebär att vi kan utföra mindre muddringsarbeten såsom Båthamnar/badplatser etc.

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig


Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig
Bild