Vår affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda ett utbud av maskiner och tjänster så att kundens hela behov kan tillgodoses. Våra tjänster ska säljas och utföras med sådan kvalitet att alla våra kunders behov och förväntningar uppfylls.

Våra mål

 • Ge kunden ett brett utbud av maskiner samt tjänster
 • Se till att kundens totala behov tillgodoses
 • Ha råd att ge kunden högsta kvalitet
 • Leverera en produkt som är bättre än våra konkurrenters
 • Skapa långvariga relationer med våra kunder
 • Alltid ha droppfria och rena maskiner
 • Ha medarbetare som är väl insatta i kundens behov
 • Ge kunden förslag på ekonomiska lösningar
 • Skapa förtroende
 • Bedriva ett miljömedvetet arbete till miljömedvetna kunder
 • Ständigt utvecklas som företag