Miljöpolicy

90% av alla våra fordon och lastbilar är miljöbilar, vilket är unikt.

I all vår verksamhet strävar vi alltid efter minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt för att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska vara så optimal och miljömässig som möjligt.

Samtliga medarbetare är väl informerade om företagets miljöpolicy och de får löpande utbildning så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete.

Miljötänkandet hos oss innebär bland annat

  • 90% av våra maskiner och fordon är miljöklassade
  • Det pågår ständigt en uppgradering av miljöklassning
  • Miljövarudeklaration upprättas för samtliga enheter
  • Vi utbildar kontinuerlig personalen mot ett optimalt miljötänkande
  • Alla maskiner och fordon körs på miljöklass 1
  • Vi väljer alltid leverantörer som kan leva upp till våra krav
  • Spillolja och oljefilter samlas upp och levereras till MFA
  • Vi följer naturligtvis den aktuella miljölagstiftningen